გარმონი და აკორდეონი საქართველოში ევროპიდან, კერძოდ, რუსეთიდან შემოვიდა XIX საუკუნის 30-40–იან წლებში და მაშინვე მოიპოვა დიდი პოპულარობა ხალხური მუსიკის შემსრულებლებს შორის. უმეტესად, გარმონი თუშეთშია გავრცელებული, სადაც როგორც სააკომპანემენტო (ხმასთან), ისე სოლო ინსტრუმენტად გამოიყენება. ძირითადად, ქართულ გარმონზე მამაკაცები უკრავდნენ, თუმცა ქალების მიერ გარმონის გამოყენების შემთხვევებიც არც ისე იშვიათი იყო.

აზიური გარმონი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასაწყისი