წინამდებარე გვერდზე გაეცნობით ქართული ხალხური მუსიკალური საკრავების წყობას, ხმოვანებას, საკრავის მოკლე ისტორია-მიმოხილვასა და ილუსტრაციებს. წარმოდგენილი ჩანაწერები მოპოვებულია ცნობილი შემსრულებლების პირადი არქივებიდან და სხვადასხვა მუსიკალური ფონდებიდან, ხოლო ზოგიერთი ჩანაწერი და ხმა ჩაწერილი და დამუშავებულია ჩვენს მიერ, მათ აქვთ მხოლოდ გაცნობითი/სადემონსტრაციო/საგანმანათლებლო ხასიათი.

აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი მუსიკალური ინსტრუმენტი და დააწკაპუნეთ მასზე

     

კლასიკური ფანდური

ჩანგი

ჭუნირი

ჩონგური

ბას-ფანდური

აბხრცა

     

ენიანი სალამური

ჭიბონი

გუდასტვირი

უენო სალამური

ლარჭემ-სოინარი

პილილი

ზურნა

ბუკი

დუდუკი

     

დოლი

დაირა

წინწილა

დიპლიპიტო

ხალხური ფანდური

კონტრაბასი

     

წიკო-წიკო

გარმონი

ბუზიკა

 

 

დასაწყისი

ქართული ხალხური საკრავების გავრცელება

დააჭირეთ და არ აუშვათ თქვენთვის სასურველ კუთხეს. ფანჯარა ამოძრავეთ სათაურის ზოლის საშუალებით.