ხალხური ინსტრუმენტების ორკესტრის ჩამოყალიბებამ გამოიწვია აუცილებლობა შექმნილიყო დაბალი რეგისტრის ინსტრუმენტი, რის გამოც, ქართულ სამუსიკო საკრავებს დაემატა კონტრაბასი. ის შეიქმნა ფანდურისა და ჩონგურის ფორმის მიხედვით. დანიშნულება და ფუნქცია იგივეა, რაც კლასიკური მუსიკის ორკესტრებში და აქვს ისეთივე წყობა.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასაწყისი

ქართული ხალხური საკრავების გავრცელება

ქართული ხალხური საკრავების გავრცელება