:: ავტორი: ამირან ნინუა

იგრიალა ტაშმა და მუსიკამ, ქუხილივით მოედო მოღუშულ ცას, მაგრამ მოხუცმა ვეღარ გაუძლო მოზღვავებულ სიხარულს, უცებ გაქვავდა და ქანდაკებად იქცა!

ამბობენ: მაღალ მთებში, ჩანჩქერების სამყაროში, ახლაც დგასო გაქვავებული ბერიკაცი სტვირით ხელში, ახლაც იფრქვევაო ამ ქანდაკების ირგვლივ ჟრუანტელის მომგვრელი ჰანგები, რომლებიც ატკბობს და აჯადოებს ყოველ გამვლელს…

ასე დაბადებულა ჩვენი ტკბილი სტვირი! - დაამთავრა სიტყვა სტვირის უხუცესმა დიდოსტატმა.

 

დასაწყისი