წიკო-წიკო
წიკო-წიკო, ისევე როგორც გარმონი, საქართველოში ევროპიდან შემოვიდა XIX საუკუნის 30-40-იან წლებში. ძირითადად, წიკო-წიკოზე საცეკვაო მელოდიები იკვრება. წიკო-წიკოზე უკრავენ ქალები. გარმონი და წიკო-წიკო ძნელად თუ ჩაითვლება ქართულ ხალხურ საკრავებად, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ეს საკრავები უკვე თითქმის ორი საუკუნეა, რაც საქართველოს ხალხურ ყოფაშია დამკვიდრებული, გადავწყვიტეთ მათ შესახებ ინფორმაცია განგვეთავსებინა ჩვენს ვებ-გვერდზე.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასაწყისი