გთავაზობთ დაათვალიერეთო ჩვენს გალერეაში არსებული ქართული ხალხური საკრავების სურათები. საკრავები დამზადებულია საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები სხვადასხვა ოსტატის მიერ. ზოგიერთი მათგანი მოპოვებულია სამუზეუმო არქივებიდან, ოსტატების პირადი არქივიდან, ცალკეული პიროვნებების კოლექციებიდან და ფოლკლორული ანსამბლებიდან. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში დამზადებული ერთიდაიგივე დასახელების საკრავები უნიკალურია და განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან.

 

:: კლასიკური და ხალხური ფანდურები

ყველა სურათი

სვანური ჩანგი.
ირმის ფორმის ჩანგი.
საკონცერტო ჩანგი.
სვანური ჩანგი.

:: ჭუნირები

ყველა სურათი

ჭუნირი
ჭუნირი
ჭუნირი
ჭუნირი

:: აფხაზური აბხარცა (აბხრცა)

ყველა სურათი

აბხაზური ხალხური საკრავი "აბხარცა" (აბხრცა)
აბხაზური ხალხური საკრავი "აბხარცა" (აბხრცა)
აბხაზური ხალხური საკრავი "აბხარცა" (აბხრცა)
აბხაზური ხალხური საკრავი "აბხარცა" (აბხრცა)

:: უენო და ენიანი სალამურები

ყველა სურათი

სალამური (ენიანი)
სალამური (ენიანი)
სალამური (უენო)
სალამური (უენო)

:: მრავალღერიანი სალამური ლარჭემ-სოინარი

ყველა სურათი

მრავალღერიანი სალამური ლარჭემ-სოინარი
მრავალღერიანი სალამური ლარჭემ-სოინარი
მრავალღერიანი სალამური ლარჭემ-სოინარი
მრავალღერიანი სალამური ლარჭემ-სოინარი

:: გუდასტვირები

ყველა სურათი

გუდასტვირი
გუდასტვირი
გუდასტვირი
გუდასტვირი

:: ჭიბონი

ყველა სურათი

ჭიბონი
ჭიბონი
ჭიბონი
ჭიბონი

:: ქართული დუდუკები

ყველა სურათი

დუდუკი
დუდუკი
დუდუკი და ყამიში
დუდუკი და ყამიში

:: ფოტო გალერეა [1] [2] [3] [4]

დასაწყისი

ქართული ხალხური საკრავების გავრცელება

ქართული ხალხური საკრავების გავრცელება