წინამდებარე გვერდზე თქვენ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ სურათები ქართული ხალხური საკრავებისა, რომლებიც დამზადებულია სხვადასხვა დროს საქართველოს რეგიონებში მცხოვრები ოსტატების მიერ. ზოგიერთი მათგანი მოპოვებულია საქართველოს მუზეუმებიდან, ოსტატების პირადი არქივებიდან, ცალკეული პიროვნებების კოლექციებიდან და ფოლკლორული ანსამბლებიდან. საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში დამზადებული ერთიდაიგივე დასახელების საკრავები განსხვავდება ერთმანეთისაგან.

მინდა ავღნიშნო, რომ ჩვენი ფოტო გალერეა მუდმივად განახლებადია და უახლოეს მომავალში ვგეგმავთ ექსკლუზიური და საკმაოდ საინტერესო ფოტო-მასალის განთავსებას. იმედს ვიტოვებთ, რომ ჩვენი ვებ გვერდის ხშირი სტუმარი იქნებით.

:: კლასიკური და ხალხური ფანდურები

ყველა სურათი

სვანური ჩანგი.
ირმის ფორმის ჩანგი.
საკონცერტო ჩანგი.
სვანური ჩანგი.

:: ჭუნირები

ყველა სურათი

ჭუნირი
ჭუნირი
ჭუნირი
ჭუნირი

:: აფხაზური აბხარცა (აბხრცა)

ყველა სურათი

აბხაზური ხალხური საკრავი "აბხარცა" (აბხრცა)
აბხაზური ხალხური საკრავი "აბხარცა" (აბხრცა)
აბხაზური ხალხური საკრავი "აბხარცა" (აბხრცა)
აბხაზური ხალხური საკრავი "აბხარცა" (აბხრცა)

:: უენო და ენიანი სალამურები

ყველა სურათი

სალამური (ენიანი)
სალამური (ენიანი)
სალამური (უენო)
სალამური (უენო)

:: მრავალღერიანი სალამური ლარჭემ-სოინარი

ყველა სურათი

მრავალღერიანი სალამური ლარჭემ-სოინარი
მრავალღერიანი სალამური ლარჭემ-სოინარი
მრავალღერიანი სალამური ლარჭემ-სოინარი
მრავალღერიანი სალამური ლარჭემ-სოინარი

:: გუდასტვირები

ყველა სურათი

გუდასტვირი
გუდასტვირი
გუდასტვირი
გუდასტვირი

:: ჭიბონი

ყველა სურათი

ჭიბონი
ჭიბონი
ჭიბონი
ჭიბონი

:: ქართული დუდუკები

ყველა სურათი

დუდუკი
დუდუკი
დუდუკი და ყამიში
დუდუკი და ყამიში

:: ფოტო გალერეა [1] [2] [3] [4]

დასაწყისი