ქართული ლიტერატურა საკმაოდ მდიდარია ხალხური ზეპირსიტყვიერებით. ჩვენამდე მოღწეული არის უამრავი მითი თუ ლეგენდა. ზოგჯერ ლეგენდები რამდენიმე ვარიანტის სახით გვხდება. მათში არეკლილია წარსულში არსებული წეს-ჩვეულებები და ტრადიციები. ჩვენც შევეცადეთ მოგვეპოვებინა ლეგენდები ქართულ ხალხურ საკრავებზე და გაგაცნობთ მათ.

ლეგენდა
სალამურზე

ლეგენდა
ჩანგზე

ლეგენდა
გუდასტვირზე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასაწყისი

ქართული ხალხური საკრავების გავრცელება

ქართული ხალხური საკრავების გავრცელება