ქართული ლიტერატურა საკმაოდ მდიდარია ხალხური ზეპირსიტყვიერებით. ჩვენამდე მოღწეული არის უამრავი მითი თუ ლეგენდა. ზოგჯერ ლეგენდები რამდენიმე ვარიანტის სახით გვხდება. მათში არეკლილია წარსულში არსებული წეს-ჩვეულებები და ტრადიციები. ჩვენც შევეცადეთ მოგვეპოვებინა ლეგენდები ქართულ ხალხურ საკრავებზე და გაგაცნობთ მათ.

ლეგენდა
სალამურზე

ლეგენდა
ჩანგზე

ლეგენდა
გუდასტვირზე

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

დასაწყისი

ქართული ხალხური საკრავების გავრცელება

დააჭირეთ და არ აუშვათ თქვენთვის სასურველ კუთხეს. ფანჯარა ამოძრავეთ სათაურის ზოლის საშუალებით.